Centru social

Skills: administratie, alimentatie, social
Client: C.M.M.

Centru multifuncțional pentru servicii comunitare situat în localitatea Mireșu Mare, județul Maramureș, are ca scop creșterea gradului de utilizare a serviciilor publice de asistență socială de către grupurile dezavantajate. Centrul va sprijini un număr de 500 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin implementarea unor măsuri de dezvoltare locală și județeană, care să contribuie la creșterea accesului grupului țintă, persoane vulnerabile, la servicii sociale integrate.

Clădirea este împărțită în două zone funcționale: o sală multifuncțională tip open space, în care se vor desfășura activități de grup și o zonă administrativă formată din trei birouri, un oficiu și o arhivă, toate accesibile din sala multifuncțională prin intermediul unui coridor. Tot din sala de activități se va realiza accesul direct în grupurile sanitare ale centrului (separate pe sex și pentru persoane cu dizabilități). În această zonă se mai găsește și camera centralei termice, dar accesul în aceasta se va realiza direct din exterior.

functiune: centru pentru servicii sociale
regim de inaltime: P
capacitate: 100 persoane
S.C. = 350,00 mp
S.D. = 350,00 mp
S.U. = 297,24 mp