Centru de zi Ileanda

Skills: administratie, social
Client: A.G.V.S.

Functiunea cladirii este centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii – cod 8899CZ-F-I conform Nomenclatorului serviciilor sociale şi va respecta standardele minime de calitate conform ORDIN Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. Serviciile oferite sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii precum şi serviciilor din unităţile de învăţământ, corespunzător nevoilor individuale ale copilului şi familiei în contextul său socio-familial. Centrul de zi va avea ca misiune prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţii, reprezentanţii legali sau alte persoane care au în îngrijire copii.

Clădirea propusă are un regim de înălțime P+Mp (parter și mansardă parțială), iar din punct de vedere planimetric aceasta are o formă dreptunghiulară, cu un rezalit pe centrul fațadei nord-vestice, prin care se face accesul în clădire. Accesul în clădire este intermediat de o terasă acoperită.  Funcțional clădirea este alcătuită din patru zone: spațiul pentru acces și activități de integrare socială, spațiu pentru activități educative, spațiu pentru birouri personal și spațiile anexe (oficiu și grupuri sanitare). La mansarda parțială s-a amenajat un spațiu pentru activități recreative. Zona pentru activitățile de integrare socială, funcționează și pe post de hol al clădirii, aici realizându-se accesul în clădire, iar din acest spațiu se accede în zona de activități educaționale, în cea de birouri, precum și la mansarda parțială a clădirii prin intermediul unei scări și a unei supante.

functiune: centru de zi pentru copii
regim de inaltime: P+Mp
capacitate: 30 beneficiari copii/30 beneficiari părinți
A.C. = 200,00 mp
A.D. = 265,00 mp
S.U. = 224,54 mp