Studiu specific local

Skills: rezidential
Client: P. L. P. & R. E. K.

La demararea unui proiect, pentru o buna integrare a cladirilor nou propuse, este necesara analiza contextului existent in care cladirea urmeaza sa fie amplasat. Una din cele mai importante componente ale contextului este specificul local al arhitecturii, adica modul de a face cladiri, caracteristic localitatii sau zonei. Pentru intelegerea acestui specic local, arhitectii folosesc un instrument numit Studiu de integrare in arhitectura specifica locala.

Un exemplu de astfel de studiu este cel realizat de echipa noastra pentru satul Inucu din judetul Cluj. Studiul face parte din procesul de autorizare al lucrarii de extindere si refatadizare a unei case din satul Inucu (vezi proiectul aici).

Am analizat:
– modul de ocupare al parcelelor;
– regimul de înălțime;
– gabaritele și proporțiile cladirilor;
– forma şi volumetria cladirilor;
– tipologiile acoperișurilor și pantele acestora;
– modul de alcatuire al sarpantei;
– materialele de învelitoare (culori, materiale folosite şi compatibilităţi);
– elementele de iluminare, ventilare, instalaţiile;
– streşinile, jgheaburile și burlanele;
– raportul plin/gol al pereților, forma, dimensiunea și proporția golurilor;
– materialele de finisaj;
– schemele cromatice;
– tehnologiile folosite;
– elementele de fațadă (coamă, cornișă, brâu, soclu, parapete, târnaț, stâlpi, pilaștri, bosaje de colț, lezenă, coş de fum etc.)
– timpanele;
– detaliile decorative de faţadă;
– tâmplăria și golurile;
– spațiile de trecere/spaţiile exterioare;
– scările exterioare;
– pavimente şi amenajările exterioare;
– vegetaţia;
– împrejmuirile;
– elementele de mobilier exterior: bancă, fântână, cruce, adăpătoare;
– porțile.

Toate aceste elemente analizate, alcatuiesc un repertoriu de solutii si modalitati de rezolvare, din care arhitectii aleg si reinterpreteaza, pentru a crea o cladire noua, cu un limbaj contemporan, dar care are elemente comune cu contextul construit din jur.

Descarca exemplul Studiului de integrare in arhitectura specifica locala.