Analiza urbana

Skills: urbanism
Client: S.C.P.

In anumite situatii prevederile PUG ( Planul Urbanistic Ceneral) intra in conflict cu situatia existenta in teren, astfel incat atunci cand pentru o lucrare se cere Certificatul de Urbanism, acesta prevede obligativitatea realizarii unui PUZ (Plan Urbanistic Zona) pe intreaga unitate teritoriala de referinta (UTR) sau macar pe intreg cvartalul (parcela in cauza impreuna cu toate parcelele invecinate, pana la strazile adiacente pe toate laturile). Cand aceasta cerinta este in dezacord cu contextul urban existent, se poate realiza o analiza urbana pe baza careia sa se argumenteze lipsa de necesitate a unui PUZ.

Inclusiv la nivel de documentatie pentru CU, anumite argumente aduse in documentatia depusa pentru eliberarea Certificatului de Urbanism pot evita situatia in care o investitie e blocata datorita aplicarii fara discernamant a unor prevederi legale.

O astfel de situatie este cea a parcelelor din Cluj-Napoca de pe strada Victor Papilian , unde in urma intrarii in vigoare a noului PUG, toate investitiile sunt conditionate de realizarea unui PUZ de urbanizare. Un plan urbanistic zonal nu ar avea efectul scontat de administratie, zona fiind deja urbanizata.