Care sunt etapele unui proiect de arhitectura

Daca vrei sa construiesti o cladire noua sau sa aduci modificari unei constructii existente, va trebui sa urmezi o serie de pasi pentru ca ideea ta sa devina realitate. Exista situatii in care aceste etape se schimba sau ordinea lor se inverseaza, dar in general parcursul unui proiect este urmatorul:

1. Acte teren – extras CF. In primul rand pentru a construi ceva aveti nevoie de un teren construibil. Sunt necesare actele de proprietate asupra imobilului pe care doriti realizarea investitiei, mai exact extrase de carte funciara (extras C.F.). Acest extras CF trebuie sa fie pe numele dumneavoastra, caci doar proprietarul terenului poate primi o autorizatie de construire.

2. Tema de proiectare. Este o etapa foarte importanta, adesea trecuta cu vederea. O analiza lucida a dorintelor, necesitatilor si posibilitatilor investitorului duce la luarea unor decizii corecte inca din faza incipienta. Arhitectul va va ajuta cu informatii tehnice si legislative, cu opinii legate de dimensionarea optima si rezolvarea functionala. Tema de proiectare este documentul scris in care sunt rezumate toate obiectivele ce trebuiesc atinse prin proiect. Biroul nostru ofera acest serviciu gratuit, in cadrul proiectului.

3. Releveul clădirii existente (in cazul in care avem interventii asupra unei cladiri existente). Releveul presupune masurarea intregii cladiri cu situatia existenta inainte de inceperea lucrarilor. Pe baza acestor masuratori se realizeaza o documentatie ce va sta la baza tuturor propunerilor viitoare. Aceasta etapa presupune accesul in toate spatiile imobilului, inclusiv anexe, subsol, pod, etc. Cu cat releveul este mai precis si contine mai multe informatii, cu atat calitatea propunerilor va creste.

4. Studiu geotehnic. Realizarea unui studiu geotehnic, constand in foraje si lucrari de laborator, pentru determinarea proprietatilor fizice si chimice ale solului. In cazul in care intervenim asupra unei constructii existente sunt necesare inclusiv sondaje la fundaţiile construcţiilor ce urmează a fi afectate de noua investitie. Aceste lucrări vor fi realizate de către un inginer geolog atestat.

5. Expertiza tehnică (in cazul in care avem o interventii asupra unei cladiri existente). Întocmirea unei expertize tehnice prin care se urmăreşte stabilirea intervenţiilor posibile asupra clădirii şi măsurile de consolidare necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a şantierului şi a exploatării imobilului. Expertizarea tehnică a clădirilor va fi realizată de catre un expert tehnic atestat.

6. Anteproiectul sau conceptul. Acest pas presupune stabilirea unei soluţii principiale pentru cladirea ce se doreste a fi realizata. Pornind de la dorintele beneficiarului, particularitatile amplasamentului, posibilitatile tehnice si financiare, legislatie, etc., anteproiectul este generat in urma analizei soluţiilor volumetrice şi funcţionale, a studierii variantelor posibile pentru sistemul structural. Solutiile propuse de arhitect sunt discutate si analizate impreuna cu clientul, pentru a se ajunge la o varianta care sa indeplineasca toate exigentele.

7. Certificatul de Urbanism. Întocmirea documentaţiei pentru solicitarea şi obţinerea Certificatului de Urbanism (C.U.), acesta fiind actul de informare prin care se fac cunoscute elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al parcelei, caracteristicile zonei în care se găseşte terenul (amplasamentul), cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării lucrărilor de construire. O documentatie bine facuta pentru obtinerea Certificatului de Urbanism va poate scuti de complicatii si costuri ulterioare suplimentare.

8. Plan de situaţie cu viză de la cadastru. Documentaţie pentru obţinerea avizului OJCPI (inclusiv a procesului verbal de recepţie a documentaţiei). Această documentaţie va fi întocmită de un inginer topograf atestat ANCPI.

9. Avize şi acorduri. Întocmirea documentaţiilor tehnice pentru solicitarea şi obţinerea avizelor şi acordurilor menţionate în C.U..

10. Acorduri notariale. In unele situatii pot fi necesare acorduri autentificate ale coproprietarilor şi vecinilor faţa de care clădirea este dispusă pe limita de proprietate.

11. Proiect faza Studiu de Fezabilitate (S.F.). In cazul lucrarilor finantate pe baza de proiect de finantare sau din bani publici, este necesara intocmirea Documentaţiei Tehnice necesare aprobării de către instituţiile abilitate a finanţării nerambursabile. Documentaţia se va întocmi conform cu prevederile Gghidului Solicitantului de fonduri europene, a HG 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului cadru, al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii și a HG 1061/2012 – privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii.

12. Proiect faza P.T.+D.E. (proiect de execuţie). Întocmirea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie necesare realizării investiţiei propuse, întocmit conform legislaţiei şi normativelor tehnice în vigoare şi cuprinzând părţi de proiect distinct pentru fiecare specialitate contractată (arhitectură, structură, instalaţii) şi constituie totalitatea documentelor şi planşelor necesare execuţiei investiţiei. Pe baza acestui proiect executantul va putea să facă o ofertă fermă de preţ.

13. Proiect faza D.T.A.C. (autorizaţia de construire). Întocmirea Documentaţiei Tehnice pentru Autorizarea lucrărilor de Construire (D.T.A.C.), ce constituie un extras din Proiectul Tehnic. Este o documentatie de complexitate mai redusa, dar care contine toate informatiile necesare evaluarii proiectului si autorizarii sale.

Odata obtinuta autorizatia de construire se poate trece la implementarea in teren a proiectului autorizat.

14. Contractarea lucrarilor. In baza proiectului tehnic veti putea cere de la firmele de executie oferte de pret pentru lucrarea dumneavoastra, iar dupa ce alegeti un executant, se semneaza un contract cu acesta si puteti incepe lucrarile.

15. Dirigintele de santier. Pentru ca lucrurile sa decurga cat mai bine este important sa angajati un diriginte de santier competent si implicat. Pe durata lucrarilor acesta va actiona ca un avocat al dumneavoastra in fata echipei de constructori, urmarind respectarea proiectului, urmarirea graficului de esalonare a lucrarilor, respectarea legislatiei, etc.

16. Declararea inceperii lucrarilor. Se face catre Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC).

17. Executia lucrarilor. Execuția se va realiza cu respectarea Proiectului Tehnic, al Autorizaţiei de Construire, al legilor şi normativelor în domeniul construcţiilor, protecţiei muncii şi al mediului înconjurător, aflate în vigoare.

18. Receptia lucrarilor.