Cum se obtine o autorizatie de construire

Obtinerea autorizatiei de construire pentru realizarea unui imobil nou sau pentru interventii asupra unui imobil existent presupune urmarea unor pasi. In functie de natura investitiei si de locatie, acesti pasi pot varia, in sensul ca procedura de autorizare poate fi mai simpla sau mai complexa.

Ce lucrari se autorizeaza?
Conform legii 50/1991 toate lucrarile de construire necesita obtinerea in prealabil a unei autorizatii. Exceptie fac doar lucrarile de reparatii si zugravirea, atunci cand se pastreaza forma si culoarea elementelor existente.

Cum se obtine autorizatia de construire?
Principial, pasii pe care trebuie sa ii urmati pentru a obtine o autorizatie de construire sunt urmatorii:

1. Acte teren – extras CF. Sunt necesare acte de proprietate asupra imobilului pe care se doreste realizarea unei investitii, mai exact extrase de carte funciara (extras C.F.).

2. Tema de proiectare. Impreuna cu arhitectul se va intocmi un document care sa expliciteze ceea ce se dorestea a se realiza pe amplasament.

3. Releveul clădirii existente (in cazul in care avem o interventii asupra unei cladiri existente). Releveul presupune masurarea intregii cladiri cu situatia existenta inainte de incepere lucrarilor. Pe baza acestor masuratori se realizeaza o documentatie ce va sta la baza tuturor propunerilor viitoare. Aceasta etapa presupune accesul in toate spatiile imobilului, inclusiv anexe, subsol, pod, etc.

4. Studiu geotehnic. Realizarea unui studiu geotehnic, constand in foraje si lucrari de laborator, pentru determinarea proprietatilor fizice si chimice ale solului. In cazul in care intervenim asupra unei constructii existente sunt necesare inclusiv sondaje la fundaţiile construcţiilor ce urmează a fi afectate de lucrările propuse. Aceste lucrări vor fi realizate de către un inginer geolog atestat.

5. Expertiza tehnică (in cazul in care avem o interventii asupra unei cladiri existente). Întocmirea unei expertize tehnice prin care se urmăreşte stabilirea intervenţiilor posibile asupra clădirii şi măsurile de consolidare necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a şantierului şi a exploatării imobilului. Expertiza tehnică a clădirilor afectate de lucrările propuse, va fi realizată de un expert tehnic atestat.

6. Anteproiectul sau conceptul. Acest pas presupune stabilirea unei soluţii principiale pentru cladirea ce se doreste a fi realizata. Analiza soluţiilor volumetric-arhitecturale şi funcţionale; studierea variantelor posibile ale sistemului structural, a nivelului de echipare, dotare şi amenajare, etc.

7. Certificatul de Urbanism. Întocmirea documentaţiei pentru solicitarea şi obţinerea Certificatului de Urbanism (C.U.), acesta fiind actul de informare prin care se fac cunoscute elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al parcelei, caracteristicile zonei în care se găseşte terenul (amplasamentul), cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construire.

8. Plan de situaţie cu viză de la cadastru. Documentaţie pentru obţinerea avizului OJCPI (inclusiv a procesului verbal de recepţie a documentaţiei). Această documentaţie va fi întocmită de un inginer topograf atestat ANCPI.

9. Avize şi acorduri. Întocmirea documentaţiilor tehnice pentru solicitarea şi obţinerea avizelor şi acordurilor menţionate în C.U., inclusiv a acordurilor notariale ale coproprietarilor şi ale vecinilor faţa de care clădirea este dispusă pe limita de proprietate.

10. Acorduri notariale. In unele situatii pot fi necesare acorduri autentificate ale coproprietarilor şi vecinilor faţa de care clădirea este dispusă pe limita de proprietate.

13. Proiect faza D.T.A.C. (autorizaţia de construire). Întocmirea Documentaţiei Tehnice pentru Autorizarea lucrărilor de Construire (D.T.A.C.), ce constituie un extras din Proiectul Tehnic.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*